Kontaktní údaje

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování

Ovoce do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus

Směrnice GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Základní škola JIH Mariánské Lázně

 

Poslední změny na webu

21.10.2018 Vložen nový příspěvek Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská do sekce druzina akce_vyhodnoceni
21.10.2018 Vložen nový příspěvek Týden 22. - 26.10. do sekce druzina aktualni_informace
19.10.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-44 (29.10.2018 - 02.11.2018).
17.10.2018 Vložen nový příspěvek Artif. hudba do sekce vyuka niklova_miluse
17.10.2018 Vložen nový příspěvek Filmová hudba do sekce vyuka niklova_miluse
17.10.2018 Vložen nový příspěvek Hudební teorie A do sekce vyuka niklova_miluse
17.10.2018 Vložen nový příspěvek Hudební teorie A do sekce vyuka niklova_miluse
16.10.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-43 (22.10.2018 - 26.10.2018).
14.10.2018 Vložen nový příspěvek Přespolní běh FOK do sekce aktuality
14.10.2018 Vložen nový příspěvek Drakiáda do sekce druzina akce_vyhodnoceni
12.10.2018 Vložen nový příspěvek Týden 15. - 19.10. do sekce druzina aktualni_informace
09.10.2018 Vložen nový příspěvek Návštěva Pražského hradu - exkurze do reprezentačních prostor a 2 výstavy do sekce aktuality
08.10.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-42 (15.10.2018 - 19.10.2018).
07.10.2018 Vložen nový příspěvek Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Houby našich lesů" do sekce druzina akce_vyhodnoceni
06.10.2018 Vložen nový příspěvek Týden 8. - 12.10. do sekce druzina aktualni_informace
03.10.2018 Vložen nový příspěvek FOK v přespolním běhu (2. stupeň) do sekce aktuality
03.10.2018 Vložen nový příspěvek SOK v přespolním běhu (2. stupeň) do sekce aktuality
03.10.2018 Vložen jídelníček na týden 2018-41 (08.10.2018 - 12.10.2018).
01.10.2018 Vložen nový příspěvek Plán práce 2018/2019 do sekce skola prevence_rizikoveho_chovani
01.10.2018 Vložen nový příspěvek Minimální preventivní program 2018/2019 do sekce skola prevence_rizikoveho_chovani

Plně organizovaná základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola. Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí jako Broumov, Dolní Kramolín, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kramolín, Horní Ves, Chodová Planá, Chodovská Huť, Krásné, Lázně Kynžvart, Martinov, Milhostov, Mnichov, Ovesné Kladruby, Planá, Prameny, Rájov, Sekerské Chalupy, Sítiny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Toužim, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zadní Chodov, Zádub-Závišín. Kromě kmenových tříd je škola vybavena i odbornými učebnami informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, vaření či dílnami pro práci s kovem a dřevem, dále třemi tělocvičnami se šatnami a umývárnami. Součástí školy je divadelní sál s kapacitou 250 míst a moderní kuchyně s jídelnou. Pro žáky 1. stupně slouží 4 družinová oddělení s ranním i odpoledním provozem. Žáci se každoročně zapojují do řady vědomostních i sportovních soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků a umístění jak v okrskových, tak i okresních či krajských kolech a není výjimkou účast i v celostátních či mezinárodních soutěžích. Své vědomosti a dovednosti žáci zúročí při přijímacích řízeních na střední školy. Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

Ekoškola Fond budoucnosti Pilotní škola kin-ballu

Se školou na golf
Výzva č. 56 a 57 Podpora škol formou Projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
EU peníze školám

Naše škola se ve školním roce 2014/15 zapojila do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o pilotní projekt, který v nadregionálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem, který se osvědčil na středních školách, na školy základní. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost a schopnost aplikovat teoretické znalosti do praxe, ale také podpořit jejich měkké dovednosti – zejména schopnost prezentace a práce v týmu. Na naší škole jsme založili 2 minipodniky (fiktivní firmy).

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

   

Aktuality

ŠD: Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Přespolní běh FOK

ŠD: Drakiáda

Návštěva Pražského hradu - exkurze do reprezentačních prostor a 2 výstavy

ŠD: Návštěva CHKO Slavkovský les - Beseda na téma "Houby našich lesů"

FOK v přespolním běhu (2. stupeň)

SOK v přespolním běhu (2. stupeň)

ŠD: Divadelní představení "Vodnická pohádka"

Přespolní běh

Vánoční jarmark 2017 a Nadace Dobrý anděl

Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: F. Kurka

    © Škola JIH Mariánské Lázně