Ú Ř E D N Í   D E S K A

Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Kariérové poradenství

Školská rada

Ekotým

Poradenské služby školy

Program proti šikaně

Prevence rizikového chování
1. stupeň


Primární prevence rizikového chování 2. stupeň

Rada rodičů

Ovoce do škol

Mléko do škol

90 let školy JIH

Školní časopis BOOM

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

Patriotismus

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Základní škola JIH Mariánské Lázně


Pokyny (návod) k zápisu online

Informace pro žáky a rodiče: Zadání domácích úkolů po dobu uzavření školy hledejte v sekci Výuka pod jménem příslušného učitele. Potřebujete-li svého učitele kontaktovat, mailové adresy jsou zde.

Zákonní zástupci si mohou v případě potřeby vyzvednout v kanceláři školy Žádost o ošetřovné
(denně osobně 8.00-12.00 nebo žádostí e-mailem).

Užitečné odkazy pro výuku online od Národního pedagogického institutu České republiky:

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematika pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě
https://www.matika.in/cs/

3) Čeština a matematika pro 1. a 2. stupeň základní školy
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/?fbclid=IwAR1GWhmMCzWHGq86naCodREC4h2wlyacw-5MUbYPApibYVoyQexemwTZUvo

7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

8) 20 způsobů využití technologií pro online výuku nejen po uzavření škol
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22438/20-ZPUSOBU-VYUZITI-TECHNOLOGII-PRO-ONLINE-VYUKU-NEJEN-PO-UZAVRENI-SKOL.html?fbclid=IwAR34AR_AjrnYter6RA0XQeqsxfgDP2Ke-haQQ1y6D5Q9ZAC8VXOQYNzKWnY

9) Když se nesmí do školy, škola přijde domů. Za malými školáky i studenty, které čekají přijímačky
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/novinky-ze-studia/402974-kdyz-se-nesmi-do-skoly-skola-prijde-domu-za-malymi-skolaky-i-studenty-ktere-cekaji-prijimacky/?fbclid=IwAR1RLSkAk84NF3lFQYj9_n-T7ndgnjpqtrhwQ95T8Cg3U5YMdjzmfytcgp8
Archiv odvysílaných dílů včetně popisu probírané látky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13394657013-ucitelka/

10) #NaDálku - rozcestník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s nástroji pro online vzdělávání
https://nadalku.msmt.cz/cs

11) Webinář - Jak na online vzdělávání
https://www.npicr.cz/aktuality/webinar-jak-na-online-vzdelavani

12) MŠMT připravilo nový web pro podporu vzdělávání na dálku
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/msmt-pripravilo-novy-web-pro-podporu-vzdelavani-na-dalku.htm

13) Jak učit na dálku pomocí Hangouts Meet
https://www.tybrdo.cz/informatika


 

Poslední změny na webu

09.04.2020 Vložen nový příspěvek Nové úkoly pro týden od 14. - 19. 4. 2020 do sekce vyuka kubinova_maria
09.04.2020 Vložen nový příspěvek VESELÉ VELIKONOCE VŠEM! do sekce vyuka niklova_miluse
09.04.2020 Vložen nový příspěvek Anglický jazyk 9.A do sekce vyuka cik_zdenek
09.04.2020 Vložen nový příspěvek tabulka pro studium třídy 8.A,B,C do sekce vyuka cik_zdenek
09.04.2020 Vložen nový příspěvek třídy 6 ABC do sekce vyuka cik_zdenek
09.04.2020 Vložen nový příspěvek studium a úkol pro třídy 6.A,B a C do sekce vyuka cik_zdenek
09.04.2020 Vložen nový příspěvek studium a DÚ pro třídy 8. A,B a C do sekce vyuka cik_zdenek
09.04.2020 Vložen nový příspěvek Veselé Velikonoce - Happy Easter do sekce vyuka bleda_miroslava
08.04.2020 Přidán nový dokument pracovni_list_-_jarni_rostliny.docx do příspěvku Prvouka 1. A v sekci vyuka baumgartnerova_jaroslava
08.04.2020 Přidán nový dokument jaro_-_1._a.pptx do příspěvku Prvouka 1. A v sekci vyuka baumgartnerova_jaroslava
08.04.2020 Vložen nový příspěvek Fyzika 8.B, 8.C do sekce vyuka frankova_ivana
08.04.2020 Vložen nový příspěvek Fyzika 7.A a 7.B do sekce vyuka frankova_ivana
08.04.2020 Vložen nový příspěvek Fyzika 7.A a 7.B do sekce vyuka frankova_ivana
08.04.2020 Vložen nový příspěvek Fyzika 7.A a 7.B do sekce vyuka frankova_ivana
08.04.2020 Vložen nový příspěvek Fyzika 7.A a 7.B do sekce vyuka frankova_ivana
08.04.2020 Vložen nový příspěvek Fyzika 7.C do sekce vyuka frankova_ivana
08.04.2020 Přidán nový dokument vzduch_-_pl_-_reseni.docx do příspěvku Prvouka 3. C v sekci vyuka baumgartnerova_jaroslava
08.04.2020 Přidán nový dokument vzduch_-_pl.docx do příspěvku Prvouka 3. C v sekci vyuka baumgartnerova_jaroslava
08.04.2020 Přidán nový dokument vzduch_-_prezentace.pptx do příspěvku Prvouka 3. C v sekci vyuka baumgartnerova_jaroslava
08.04.2020 Přidán nový dokument kolobeh_vody_v_prirode.pptx do příspěvku Prvouka 3. C v sekci vyuka baumgartnerova_jaroslava

Plně organizovaná základní škola s kapacitou 700 žáků v samém středu Mariánských Lázní byla založena roku 1923 jako česká menšinová škola. Kromě žáků ze spádové oblasti města do ní docházejí i žáci z okolních obcí jako Broumov, Dolní Kramolín, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kramolín, Horní Ves, Chodová Planá, Chodovská Huť, Krásné, Lázně Kynžvart, Martinov, Milhostov, Mnichov, Ovesné Kladruby, Planá, Prameny, Rájov, Sekerské Chalupy, Sítiny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Toužim, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zadní Chodov, Zádub-Závišín. Kromě kmenových tříd je škola vybavena i odbornými učebnami informatiky, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, vaření či dílnami pro práci s kovem a dřevem, dále třemi tělocvičnami se šatnami a umývárnami. Součástí školy je divadelní sál s kapacitou 250 míst a moderní kuchyně s jídelnou. Pro žáky 1. stupně slouží 4 družinová oddělení s ranním i odpoledním provozem. Žáci se každoročně zapojují do řady vědomostních i sportovních soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků a umístění jak v okrskových, tak i okresních či krajských kolech a není výjimkou účast i v celostátních či mezinárodních soutěžích. Své vědomosti a dovednosti žáci zúročí při přijímacích řízeních na střední školy. Moderně vybavená škola poskytuje všem žákům prostor pro jejich zdravý vývoj ve všech oblastech.

Ekoškola Fond budoucnosti Pilotní škola kin-ballu

Se školou na golf
 
Výzva č. 56 a 57 Podpora škol formou Projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše škola se ve školním roce 2014/15 zapojila do projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje s názvem Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o pilotní projekt, který v nadregionálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem, který se osvědčil na středních školách, na školy základní. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost a schopnost aplikovat teoretické znalosti do praxe, ale také podpořit jejich měkké dovednosti – zejména schopnost prezentace a práce v týmu. Na naší škole jsme založili 2 minipodniky (fiktivní firmy).

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

   

Aktuality

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Vyučování na Čt - pomoc pro žáky i rodiče

KMČ - objednávky knih

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

KORONAVIR: Vracíte se ze zahraničí? - pokyny ke COVID-19

ŠD: Masopustní karneval

EKOTÝM: Naučme se nakládat s bioodpadem

Školní kolo v recitaci- 2.stupeň

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: J. Baumgartnerová

    © Škola JIH Mariánské Lázně