Základní škola JihMariánské Lázně
Základní škola JIH

Ochrana oznamovatele

Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace je povinným subjektem, který musí zajistit v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) ochranu fyzických osob, které oznámení učinily.

Ochrana podle shora uvedeného zákona náleží oznamovateli, který podal oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému nebo uveřejněním.

Volba mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem je na rozhodnutí oznamovatele. Vnější oznamovací systém spravuje Ministerstvo spravedlnosti – viz odkaz Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).

Uveřejnit oznámení může oznamovatel jedině, pokud

 • podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle ustanovení § 12 odst. 5 zákona ochraně oznamovatelů, nebo státní zaměstnanec podle ustanovení § 13 neposoudil oznámení podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů,
 • má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
 • má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy III zákona o ochraně oznamovatele.

Podat lze oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (ustanovení § 2 odst. 3 a odst. 4 zákona o ochraně oznamovatelů), a které

 • má znaky trestného činu,

 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje tento zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,

 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

 • ochrany spotřebitele,

 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

 • ochrany životního prostředí,

 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Fyzická osoba může podat oznámení příslušné osobě, a to buď

 • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@skolajih.cz,

 • písemně v listinné podobě na adresu Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace, Komenského 459, 353 01 Mariánské Lázně, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů“, případně podáním obálky na podatelně školy s označením „WHISTLEBLOWING“, 
 • ústně v přiměřené lhůtě u příslušné osoby v kanceláři, nebo dle domluvy jinde, kdy o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.

Příslušné osoby

Kontakt

Komenského 459, 353 01 Mariánské Lázně

Telefon:
+420 353 612 008,
+420 601 358 238

E-mail:
sekretariat@skolajih.cz

IČO: 47723505
dat. schránka: xhhmm66

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 17 °C 10 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 11/11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 18/10 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 21/10 °C

Svátek

Dnes je 24.5.2024

Svátek má Jana

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Evropský den národních parků

Zítra má svátek Viola

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Den Afriky
 • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Suchý květen - suchý rok.