Kontaktní údaje

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb. a Vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úřední hodiny

Zaměření výuky

Aktuální školní rok

Dokumenty školy

Školská rada

Ekotým

Školní poradenské pracoviště

Rada rodičů

Projekty školy

90 let školy JIH

Zápis do 1. ročníku

Transparentní účet

GDPR


Google hledávání na tomto webu:

   

Plán výchovného a kariérového poradenství - září 2020
 

Září - Kontrola platnosti vyšetření žáků v PPP
- vhodnost nového vyšetření
Informace vyučujícím, zvl. TU o nových žácích z prvního stupně
Plán společných jednání a termíny návštěv PPP na škole
Přehled a způsoby nápravné péče integrovaných žáků
Konzultační hodiny - řešení výukových a výchovných problémů
Konečné výsledky přijímacího řízení pro účely výr. zprávy
Evidence žáků se SVPUCh a integracemi
Nové návrhy, kontrola a evidence IVP
   

Aktuality

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

Projekt Záchranář

ŠD: Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Projekt o Mariánských Lázních

Ekotým a Recyklohraní

Za podzimem do lesa 2. A

Výprava do Tajgy

Projektový den 4.A

Podzimní objevování

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: M. Hrůzová    Stránka vytvořena: 03.09.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně